История на училището

Българското училище в Момчилград е открито през 1927 год. Заслугата за откриването му принадлежи на Тодор Георджев-пръв училищен настоятел и на братята Васил и Илия Делиоланови. В училището се обучават 10 ученика. В началото учениците учели в едно от помещенията на джамията. През 1933 год. учениците учели в тракийското кафене на Недялко Трингов. Пръв учител е бил Иван Милев от Казанлък.

     През 1932  год. към училището е открит първия прогимназиален клас.

     През 1933 год. училищното настоятелство решило да се построи сграда за училищна трапезария, в която да се помещава и основното училище. Освещаването на сградата станало на 14.01.1934 год., а името на училището било „Свети Василий“.

    През 1959-60 год. турското училище се слива с българското училище. От 1960-61 до 1975-76 началният курс е отделен в самостоятелно начално училище, което носи името „Д-р П. Берон“. Със Заповед на МНП училището е обявено за базово през 1972 год. То се превръща в център на методическа квалификация и обмяна на положителен педагогически опит.

   На  27 декември 1976 год.се открива новата сграда на НОУ „Д-р П. Берон“. Тогава директор  на училището е Иванка Чаушева. На 22,23 и 24 май 1977 год. бе отпразнуван половин вековен юбилей на училището. Тогава училището наброява 1000 ученика.

2019-2020 учебна година бе нетрадиционна – от 13 март –неприсъствена за учениците и завършена дистанционно. Въпреки нетрадиционното обучение 3 наши ученици достигнаха до национални олимпиади по БЕЛ, ГИ и „Знам и мога“ – 4 клас. През учебната 2019-20 година в ОУ „Д-р П. Берон“ се обучаваха 337 ученици от I до VII клас. В

 I - IV клас завършиха 177 ученици, а в V - VII клас- 160. Почти всички ученици от начален етап бяха обхванати в ЦОУД и 1 група в V клас. Учениците, обучаващи се в училището са разпределени в 15 паралелки.

© 2020 Основно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Момчилград. Designed by Ибрахим