Ръководство

Марияна Бибиновска
Заместник-директор, учебна дейностт
Севгюл Вели
Заместник-директор, административно-стопанската дейност

Учители

Румяна Атанасова
Старши учител по български език и литература
Катя Бъчварова
Старши учител по български език и литература
Семат Кабакчъ
Старши учител по български език и литература
Катя Василева
Старши учител по английски език
Фериха Ариф
Старши учител по английски език и ФВС
Шенай Халил
Старши учител по английски език
Ширин Садула
Старши учител по английски език
Музафер Исмаил
Главен учител по математика
Неджат Мехмед
Старши учител по математика и ИТ
Мирослава Ставрева
Старши учител по математика и ИТ
Тунджай Юмер
Старши учител по география и икономика и история и цивилизации
Айше Али-Юсеин
Старши учител по биология и ЗО и химия и ООС
Юри Кехайов
Старши учител по ФВС
Цветанка Димитрова
Старши учител в начален етап
Митра Папазова
Старши учител в начален етап
Севда Драгнева
Старши учител в начален етап
Здравка Чавдарова
Старши учител в начален етап
Тензиле Ахмед
Старши учител в начален етап
Златка Димова
Старши учител в начален етап
Венета Филипова
Старши учител в начален етап
Гюлкибар Аптула
Старши учител в начален етап
Димитрина Момчилова
Старши учител в начален етап
Сабрие Халил
Старши учител в начален етап
Фатме Бояджъ
Старши учител в начален етап
Неше Мустафа
Учител в начален етап
Сафие Ахмед
Учител в начален етап
Неджла Тахир
Учител в начален етап
Шерифе Абдурахман
Старши учител в начален етап
Милена Шанева
Старши учител в начален етап
Серпил Реджеб
Старши учител в начален етап
Марияна Митрева
Старши учител в начален етап
Джейлян Мехмед
Учител в начален етап
Гинка Кадиева
Педагогически съветник

Непадагогически персонал

Емине ....
Домакин
© 2020 Основно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Момчилград. Designed by Ибрахим