Основно училище "Д-р Петър Берон" е едно от водещите основни училища в област Кърджали. То е средищно за община Момчилград. В него през учебната 2020/2021 г. се обучават ..... ученици от 1 до 7 клас.

В институцията работят .,... педагози и .... души непедагоически персонал.

По традиция ежегодно възпитаници на училището заемат много призови места на национални и областни състезания.

© 2020 Основно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Момчилград. Designed by Ибрахим