Представяне на учaстниците в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога"

 1. Румяна Богомилова Канъкова - виж повече
 2. Мартина Мирчева Мирчева - виж повече
 3. Полина Петкова Асенова - виж повече
 4. Витомир Тошков Тодоров - виж повече
 5.  Лев Беленкий - виж повече
 6. Ива Пресиянова Данева - виж повече
 7. Михаела Миленова Илиева - виж повече
 8. Елица Георгиева Маргенова - виж повече
 9. Денислава Николаева Колева - виж повече
 10. Теодора Галинова Кръстева - виж повече 
 11.  Виктор Анев Анев - виж повече
 12. Емона Емануилова Здравкова - виж повече
 13. Йоана Стоянова Стоева - виж повече
 14. Адриана Младенова Даматова - виж повече
 15. Лидия Тодорова - виж повече
 16. Мариана Стоянова Петрова - виж повече
 17. Полина Илиева Дойчева - виж повече
 18. АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ СЯРОВ - виж повече
 19. Яна Станиславова Павлова - виж повече
© 2020 Основно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Момчилград. Designed by Ибрахим