Беронци отново на върха


Въпреки сложната ситуация, която засегна всички аспекти на живота ни, Ясмин Ертан Караджа, от VIIа клас, успя да се представи отлично на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език, проведено в гр. Кърджали.